Wie ich mir meinen Traum erfüllt habe! Willkommen Nemčinovky!

Nemecká verzia textu

Man schrieb das Jahr 2015, und ich erinnere mich ganz genau an einen lebendigen Traum, in dem ich plötzlich vor einem großen, schmiedeeisernen Tor stand. Es führte in einen unbekannten, nebligen Raum, in dem ich aber nichts erkennen konnte. Ich spürte jedoch, dass hinter diesem Tor irgendeine für mich neue Welt, irgendein unbekanntes Land liegen musste.

Langsam und neugierig ließ ich den Blick über das Tor schweifen. Ganz oben prangte in einem Bogen eine große Überschrift – „Nemčinovo“.


Ich bekam eine Gänsehaut. Noch einmal las ich klar und langsam die einzelnen Buchstaben: N-E-M-Č-I-N-O-V-O.

In diesem Moment wurde ich wach. Ganz verschwitzt. Das Herz schlug Alarm, und auf einmal war mir alles klarer als irgendwann vorher. Als ob jemand das Licht eingeschaltet hätte. Nemčinovo! Ja, das ist ES!

Aber, was ist es eigentlich, dieses ES? Ich habe es anfangs nicht verstanden. Alles war mir so klar und gleichzeitig so unklar. Was soll ich damit machen? Was soll das bedeuten? Warum berührt es mich persönlich so sehr?

Diesen Traum habe ich nie mehr vergessen, er hat mich verfolgt, ist wieder und wieder gekommen, obwohl ich zu der Zeit eine Menge anderer Verpflichtungen und Sorgen hatte. Im Hinterkopf lief bei mir immer ein und dasselbe Drehbuch namens Nemčinovo.

Im Laufe der Zeit sind mir viele Menschen begegnet, spezielle Situationen waren zu meistern und viele kleine, konkrete Schritte führten mich voran. Eines Tages wusste ich, dass die Zeit gekommen war, durch das Tor hindurchzugehen und den Nebel aufzulösen.

Nemčinovo wurde geboren. Nemčinovo – die Welt der Deutschbegeisterten.

Die Welt, in der Deutsch anders unterrichtet werden soll: Mit Leichtigkeit, mit Humor, mit Interesse und mit Ergebnissen. Mein Wunsch ist, dass Sie sich nie mehr mit Deutsch quälen, dass Sie Deutsch nicht als eine Sprache empfinden, die man nicht lernen kann.

Ich möchte, dass Sie erkennen, dass es eine schöne und vielfältige Sprache ist und dass man durchaus eine Chance hat, sie zu lernen… Ich wünsche mir, dass Sie sich nie mehr in der Flut der Deutschlernbücher verlieren, die voll sind von altmodischem Deutsch und überflüssigen Theorien.

Und so rufe ich heute mit Freude im Herzen und einer Träne im Auge in die Welt hinaus, dass mein Traum Realität wurde. Meine erste erträumte und geliebte „Nemčinovka“ ist zur Welt gekommen!


Nemčinovka? Was sind Nemčinovky?

Nemčinovky sind e-Books, mit meinem Füller geschrieben, mit meiner Sicht auf die deutsche Sprache, mit meiner persönlichen Erfahrung. E-books, die mit dem Herzen geschrieben sind, aus der Praxis für die Praxis, ohne unnötigen Ballast, ergänzt durch Audioaufnahmen mit der Stimme eines Muttersprachlers.

Ich habe sie so geschrieben, dass jeder sie versteht – einfach, klipp und klar. Nemčinovky sind e-Books, die lebendiges, modernes Alltagsdeutsch unterrichten, mit dem Sie sich nirgendwo verlieren und das überall verstanden wird.

Ich will aber auch aufrichtig zu Ihnen sein. Die Entstehung der ersten „Nemčinovka“ hat mich sehr viel Mühe und Fleiß gekostet. Ich habe sie in langen Nächten, bei zwei kleinen Kindern und weiteren unaufschiebbaren Verpflichtungen geschrieben. Ich habe zwischendurch gezweifelt, war verzweifelt, habe fast nicht mehr an mich geglaubt. Wird es gut werden? Werden es die Menschen lesen wollen?

Warum schreibe ich Ihnen das?

Um Ihnen Mut zu geben. Wenn Sie Ihren eigenen Traum haben, dann bleiben Sie dran! Treten Sie aus Ihrer Komfortzone hinaus und machen Sie sich an die Arbeit. Heute, jetzt! Es kommt nämlich niemals die beste, ideale Zeit. Gehen Sie systematisch vor, Schritt für Schritt, kommen Sie jeden Tag durch eine Aktivität – und sei sie noch so klein – ein bisschen näher an die Erfüllung Ihres Traums.

Es wird weder einfach sein noch bequem, und das Ergebnis Ihrer Arbeit wird vielleicht sogar mit einem Fragezeichen versehen sein. Eins ist aber sicher, am Ende erleben Sie Ihren persönlichen Sieg. Das Gefühl des inneren Glücks!

Und solch ein Gefühl wünsche ich Ihnen aufrichtig und aus ganzem Herzen, weil ich es gerade erlebe! Heute kann ich mit Stolz sagen, dass ich es geschafft habe, dass ich glücklich bin. Wow, ich habe mir tatsächlich meinen Traum erfüllt!

Deshalb, lieber Leser und Folger von Nemčinovo, lade ich Sie ein, zur ersten Nemčinovka, mit der sich das Tor ins N-E-M-Č-I-N-O-V-O öffnet.

>>Treten Sie ein!<<

Napočúvajte si text nahovorený rodeným hovorcom

Zopár šikovných slovíčok

sich an etwas erinnern/ spomenúť si na niečo
der Traum,-ä-e/ sen
schmiedeeisern/ umelecky kovaný, tepaný
das Tor,-e/ brána
neugierig/ zvedavý
den Blick schweifen lassen/ blúdiť pohľadom

prangen/ skvieť sa, vynímať sa, biť do očí
die Gänsehaut,-/ husia koža
verschwitzt/ spotený
berühren/ dotýkať sa
verfolgen/ prenasledovať
das Drehbuch,-ü-er/ scenár

begegnen/ stretnúť, postretnúť
meistern/ zvládnuť, zdolať
der Begeisterte,-en/ nadšenec
sich quälen/ trápiť sa
vielfältig/ rozmanitý
die Flut/ príval, prúd

überflüssig/ zbytočný
die Audioaufnahme,-n/ audio nahrávka
klipp und klar/ stručne a jasne
aufrichtig/ úprimný
unaufschiebbare Verpflichtungen/ neodkladné povinnosti

verzweifelt sein/ byť zúfalý
das Fragezeichen,-/ otáznik
der Sieg,-e/ víťazstvo
der Folger,-/ sledovateľ

Vypočujte si výslovnosť slovíčok

Slovenská verzia textu

Ako som si splnila svoj sen! Vitajte Nemčinovky!

Písal sa rok 2015 a ja si presne pamätám jeden živý sen, v ktorom som sa ocitla pred veľkou železnou tepanou bránou. Viedla do neznámeho zahmleného priestoru, do ktorého som nevidela. Pocitovo som však vedela, že za touto bránou začína pre mňa akýsi svet, krajina.

Pomalým a zvedavým pohľadom som skúmala celú bránu. V jej hornej časti sa týčil do oblúka veľký nápis „Nemčinovo“.


Nabehli mi zimomriavky. Ešte raz som jasne a pomaly čítala jednotlivé písmená: N-E-M-Č-I-N-O-V-O.

V tom momente som sa zobudila. Celá spotená. Srdce mi bilo na poplach a zrazu mi bolo všetko jasnejšie, než kedykoľvek predtým. Akoby Vám niekto rozsvietil lampu. Nemčinovo! Áno, to je presne TO!

Ale čo je to vlastne, to TO? Nechápala som. Všetko mi bolo tak jasné, a zároveň tak nezrozumiteľné. Čo mám s tým spraviť? Čo to má znamenať? Prečo sa ma to tak osobne dotýka?

Na tento sen som už viac nikdy nezabudla, stále ma prenasledoval, stále sa mi objavoval i napriek tomu, že som riešila kopec iných povinností a starostí. V pozadí mojej mysle sa stále prehrával jeden a ten istý scenár s názvom Nemčinovo.

Postupom času mi do cesty začalo vstupovať veľa ľudí, musela som zvládnuť rôzne situácie, spraviť veľa malých konkrétnych krokov, ktoré ma viedli vpred. Až som jedného dňa vedela, že nadišiel čas prejsť bránou a nechať hmlu rozplynúť sa.

Zrodilo sa Nemčinovo. Nemčinovo – svet – komunita nemčinových nadšencov.

Svet, v ktorom sa nemčina bude učiť inak. S ľahkosťou, s humorom, so záujmom a s výsledkami. Mojim želaním je, aby ste sa viac už s nemčinou netrápili. Aby ste nemčinu nepovažovali za jazyk, ktorý sa nedá naučiť.

Želám si, aby ste spoznali, že nemčina je krásny a rozmanitý jazyk a že každý má šancu sa ho naučiť…Prajem si, aby ste sa viac nestrácali v záplave nemčinárskych učebníc plných zastaralej nemčiny a zbytočných teórií.

A tak dnes s radosťou na srdci a so slzou v oku volám do sveta, že sa môj sen stal realitou. Zrodila sa moja prvá vysnívaná a milovaná Nemčinovka“.


Nemčinovka? Čo sú to Nemčinovky?

Nemčinovky sú e-knižky napísané z môjho pera, z môjho pohľadu na nemčinu, z mojej osobnej skúsenosti. E-knižky, ktoré sú písané od srdca, z praxe do praxe, bez zbytočných omáčok. Doplnené audio nahrávkami rodeného hovorcu.

Písané zrozumiteľne a jasne, jednoducho po lopate, aby im každý porozumel. Nemčinovky sú e-knižky, ktoré učia živú, modernú hovorovú nemeckú nemčinu, s ktorou sa nikde nestratíte a ktorej budú všade rozumieť.

Budem k Vám však úprimná. Tvorba prvej Nemčinovky ma stála naozaj veľa úsilia a námahy. Písala som ju dlho, po nociach, pri dvoch malých deťoch a ďalších neodkladných povinnostiach. Pochybovala som, zúfala som, takmer som si neverila. Bude to dobré? Budú to chcieť ľudia čítať?

Prečo Vám to píšem?

Preto, aby som Vám dodala odvahu. Ak máte svoj sen, choďte za ním, vytrvajte! Vystúpte z Vašej komfortnej zóny a pustite sa do práce. Dnes, teraz! Nikdy totiž nepríde ten najideálnejší a najsprávnejší čas. Postupujte systematicky, krôčik za krôčikom, každý deň jednou, i keď drobnou aktivitou, o kúsok bližšie k jeho naplneniu.

Nebude to jednoduché, nebude to ani pohodlné a výsledok Vašej práce bude možno na záver s otáznikom. Jedno je však isté, na konci zažijete svoje veľké osobné víťazstvo. Pocit vnútorného šťastia!

A taký pocit Vám úprimne z celého srdca želám, pretože ho práve prežívam ja! Dnes môžem s hrdosťou povedať, že som to zvládla, že som šťastná. Wau, ja som si fakt splnila svoj sen!

Prijmite preto, milý čitateľ a sledovateľ Nemčinova, moju pozvánku do prvej Nemčinovky, ktorou sa brána do N-E-M-Č-I-N-O-V-A otvára.

>>Vstúpte, prosím!<<

Andrea a Franz-Josef Schulte
Sme tvorcami projektu Nemčinovo. Netradičného online sveta nemeckého jazyka pre ambicóznych ľudí s veľkými cieľmi. Sme silný slovensko-nemecký tím. Nie sme klasickí vyštudovaní učitelia-lektori. Preto k nemčine pristupujeme inak.

My nemčinu neučíme, my nemčinou žijeme a naučíme vás to spolu s nami. Okrem nemčiny u nás dostanete oveľa viac. Obrovskú dávku inšpirácie, motivácie a chuti. Naše know-how.

Nemčinu žijeme srdcom. S nemčinou vstávame, s nemčinou zaspávame. Každý deň. To najlepšie z nás Vám prinášame práve v Nemčinove.  Nemčinu z praxe do praxe, nemčinu z reálneho života. A k tomu ešte oveľa viac.

Je nám cťou Vás môcť na ceste nemčiny sprevádzať.

Viac o našich službách sa dozviete tu >>

Stiahnite si náš e-Book zdarma - Ako sa naučiť nemčinu a staňte sa súčasťou nášho Nemčinova>>
Komentáre