Kto sme?

Silný slovensko-nemecký tím

Mgr. Andrea Schulte a Dr. Franz-Josef Schulte

Vaši profesionálni mentori a partneri pre Vaše slovensko-nemecké projekty


V Nemčinove sa venujeme Vášmu úspechu

Ponúkame Vám

 • Vzdelávacie služby
  Vyučovanie nemčiny a mentoring, tréning výslovnosti, poradenstvo, konzultácie, diagnostiku
 • Preklady a iné doplnkové služby
  Preklady a korektúry webových stránok, reklamných materiálov, dokumentov, obchodnej i súkromnej korešpondencie
 • Obchodnú spoluprácu
  Obchodné zastúpenie, marketing, komunikáciu, koordináciu na nemecky hovoriacich trhoch
 • Služby osobného rozvoja
  Mind-set - nastavenie mysle, techniky, motivácia, mentoring

Vieme ako nemčina a nemecký trh fungujú.

V Nemčinove Vám prinášame komplexné služby v oblasti nemeckého jazyka.

Nie sme klasická jazyková škola. Nie sme ani klasickí vyštudovaní učitelia nemčiny.

Sme z absolútnej praxe.

 

Nemčina je základnou esenciou nášho súkromného i pracovného života.

Nemčinou žijeme.

Sme kombináciou Slovenka - s jazykovou úrovňou C2 a Nemec - rodený hovorca.

 

Poznáme celú cestu naučenia sa nemčiny od samotnej nuly po C2.

Vieme, čo je skutočne potrebné vedieť a čo zasa naopak nie.

Veľmi dobre poznáme všetky jej úskalia.

 

Preto k nemčine pristupujeme od základov inak.

Naučíme Vás veci, ktoré v klasických učebniciach bežne nenájdete.

 

Máme za sebou vysokoškolské vzdelanie, certifikáty, bohaté skúsenosti s vyučovaním a mentoringom,

prax i manažérske pôsobenie vo vedúcich pozíciach v rôznych oblastiach.

To najlepšie z nás, naše know-how, Vám prinášame práve v Nemčinove. 

Profesionálny prístup.

Nemčinu z praxe do praxe.

A k tomu ešte oveľa viac.

Vyplňte e-mail a stiahnite si zdarma e-Book

Ako sa naučiť nemčinu

44 tipov overených tipov, o ktorých musíte vedieť.

Sme tu pre Vás

Dr. Franz-Josef Schulte

Franz-Josef pochádza z Nemecka, zo spolkovej krajiny Nordrhein-Westfalen. Hovorí krásnou zrozumiteľnou spisovnou nemčinou - Hochdeutsch.

Riadil na vysokej manažérskej pozícii viac ako 20 rokov úspešnú výrobnú nemeckú firmu na Slovensku s viac ako 1000 zamestnancami. Každý deň sa pasoval s rozdielmi slovensko-nemeckej firemnej kultúry a s tým i súvisiacej jazykovej bariéry.

Za tento čas dokonale spoznal rozdiely v slovensko-nemeckom chápaní a vnímaní, obchodných i kultúrnych vzťahoch, problémy v nemeckom jazyku, s ktorými sa Slováci v bežnom i pracovnom živote stretávajú.

Ako Nemec sa plne integroval do života na Slovensku a pochopil našu slovenskú mentalitu z pohľadu cudzinca žijúceho na Slovensku. Okrem iného pôsobil v Nemecko-slovenskej Obchodnej komore.

Naučil sa základy po slovensky (okrem ďalších cudzích jazykov, ktoré ovláda), a teda plne rozumie náročnosti zvládnutia (na)učenia sa cudzieho jazyka.

Mgr. Andrea Schulte

Andrea sa nemčine intenzívne venuje od základnej školy, kde navštevovala triedu s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka.

V nemčine intenzívne pokračovala na gymnáziu so zameraním na nemecký jazyk. Štúdium ukončila získaním certifikátu Deutsches Sprachdiplom II. Stufe.

Svoju kvalifikáciu si neskôr doplnila Štátnou všeobecnou jazykovou skúškou a Štátnou jazykovou skúšku z odboru prekladateľstvo. K dosiahnutému vzdelaniu pribudol aj Goethe Zertifikat C2.

Svoje štúdium intenzívne dopĺňala rôznymi pracovnými pobytmi v Nemecku, kde sa na báze každodenných situácií v jazyku zdokonalovala.

Nemecko si zamilovala a náklonnosť k jazyku a ku krajine sa jej stali nakoniec osudnou aj v súkromnom živote. 

Má bohaté skúsenosti so súkromným i firemným vyučovaním nemeckého jazyka. 

Andrea vyštudovala marketingovú komunikáciu, pôsobila v medzinárodných spoločnostiach v oblasti obchodu a marketingu, venuje sa oblasti osobného rozvoja, motivácie, time managementu a zdravého životného štýlu, o ktoré Vaše štúdium nemčiny v Nemčinove prirodzene a automaticky obohatí.

Jej ďalšie projekty môžete nájsť na webovej stránke: Andrejkin svet

Kvalifikácia C2

Deutsches Sprachdiplom II. Stufe

Štátna jazyková skúška - všeobecná C2

Štátna jazyková skúška - prekladateľstvo C2

Odborné minimum pre tlmočníkov a prekladateľov

Goethe-Zertifikat C2 Deutsches Sprachdiplom