Kategória: Hovorové slovné zvraty v nemčine

Er schießt den Vogel ab. Čo to obrazne znamená?

Výraz  „den Vogel abschießen“ sa používa v hovorovej nemčine, a to v pozitívnom alebo negatívnom/ironickom význame. Pôvod tohto výrazu pochádza z tradície poľovníckeho spolku – Schützenverein. Tradíciou je, že sa na vysokú tyč umiestni drevený vták. Ten poľovník, ktorý vtáka (alebo poslednú časť z neho) trafí, sa stáva „kráľom strelcov“ – Schützenkönig.  To znamená teda, že je najlepší, vyčnieva z davu. V pozitívnom...