Naše produkty a služby

Pre ctižiadostivých hrdinov, ktorí chcú dostať z nemčiny

kvalitné maximum.

e-Book Nemčinovka 

Online 98 stranová konverzačná príručka 

Šikovné vetičky 

do bežného života

Naučte sa pohotovo a trefne reagovať

Exkluzívna zbierka praktických hovorových fráz a výrazov do skutočného života, ktoré bežne v učebniciach nenájdete. Na 98 stranách, s praktickými ukážkami použitia + AUDIO nahrávkami rodeného hovorcu. Pdf formát, do počítača, do tabletu, do mobilu.

+ atraktívne BONUSY 

Programy e-Learning vyučovania

Pripravujeme špeciálny kurz nemčiny, ktorý bude prebiehať v platenej uzatvorenej Facebook skupine. Pokiaľ máte záujem o takýto typ kurzu a chcete, aby sme Vás o ňom bližšie informovali ihneď, keď bude pripravený, kliknite na červené tlačítko. Vstúpiť do kempu sa bude dať len v limitovanom časovom horizonte, preto nám dajte vedieť o Vašom záujme už dnes.
Pripravujeme špeciálny kurz nemčiny, ktorý bude prebiehať postupným zasielaním lekcií na Váš e-mail. Pokiaľ máte záujem o takýto typ kurzu a chcete, aby sme Vás o ňom bližšie informovali ihneď, keď bude pripravený, kliknite na červené tlačítko. Vstúpiť do kurzu sa bude dať len v limitovanom časovom horizonte, preto nám dajte vedieť o Vašom záujme už dnes.

VIP individuálne vyučovanie a mentoring

Našim cieľom sú kvalita a výsledky. Maximálny FOKUS na klienta. Nadštandard.
Preto neposkytujeme "masové" individuálne vyučovanie, naše kapacity sú obmedzené.

Individuálne spolupracujeme s ambicióznymi ľuďmi, ktorí sú rozhodnutí a pripravení na sebe usilovne a pravidelne pracovať.

Chceme, aby uspeli. Chceme víťazov!

Naši klienti sa stávajú našimi dlhoročnými priateľmi, o ktorých sa staráme ako o kráľovskú rodinu.

Poctivá práca, precíznosť, vzájomná úcta, rodinný, priateľský a uvoľnený prístup
=
náš spoločný úspech v Nemčinove.

Doplnkové služby

Konzultácia ku gramatickej nejasnosti

Zopovieme Vám na všetky nejasnosti a otázky k nemeckému jazyku. Ponúkame Vám konzultácie a poradenstvo ohľadne jazykových nezrovnalostí.

Drobné preklady a korektúry

Vyhotovíme bežný i formálny ústny / písomný preklad alebo korektúru do max 1 x A4 z nemeckého do slovenského jazyka a naopak. Preklady bez úradnej pečiatky.

Korešpondencia Administratíva Doklady

Preložíme a vytvoríme odpoveď na Vašu úradnú korešpondenciu. Životopis, motivačný list. Dáme Vám všetko do správnej formálnej nemeckej podoby a štruktúry.

Poradenstvo k Vašej nemčine

Do našich e-mailov chodia denne rôzne požiadavky a prosby o pomoc s nemčinou...

Žiaľ, univerzálna jedna odpoveď pre všetkých neexistuje a už tobôž nie bez znalosti širších súvislostí, aktuálnej jazykovej úrovne a osobnostných charakteristík jednotlivca. 

Niekedy je pes zakopaný v nesprávnom spôsobe učenia sa. Inokedy v motivácii...Ale veľmi často v nesprávnom mentálnom nastavení!

Ponúkam Vám veľmi intenzívny priateľský online rozhovor alebo osobné individuálne stretnutie, kde sa spolu do hĺbky porozprávame a pozrieme na stav Vašej aktuálnej nemčiny.

Preskúmame Vašu individuálnu nemčinovú cestu.

Nájdeme príčinuriešenie Vášho problému. 

Služba Bútľavá vŕba

Život a práca v zahraničí nebýva jednoduchá. Cesta nemčiny často veľmi tŕnistá.

Niekedy sa človek dostáva do situácie, kedy by sa potreboval porozprávať a poradiť s niekým, kto má podobné skúsenosti už za sebou. 

Niekoho, kto sa dokáže na našu aktuálnu situáciu pozrieť nezaujato a z nadhľadu. Kto dokáže poradiť a nasmerovať. Kto dokáže klásť správne otázky.

Ponúkam Vám netradičný online rozhovor alebo osobné individuálne stretnutie, kde sa spolu do hĺbky porozprávame a pozrieme na príčinu Vášho problému (nielen) s nemčinou.

Rozhovor, ktorý Vás naštartuje.