Frohe Ostern! Veselú Veľkú noc! Slovná zásoba a veľkonočné zvyky s rodeným hovorcom (Nemcom).

Hallo liebe Nemčinovo-Freunde,
heute möchte ich Euch zum Thema „Ostern“ ein paar Vokabeln vorstellen.
Ich komme aus Deutschland. Darum kann ich Euch einige Osterbräuche nennen, die bei uns in Deutschland üblich sind.

das Ostern – Veľká noc
die Osterbräuche – veľkonočné zvyky

Ahojte milí Nemčinovo priatelia,
dnes by som vám chcel predstaviť zopár slovíčok k téme Veľkej noci. Pochádzam z Nemecka. Preto vám môžem uviesť niekoľko veľkonočných zvykov, ktoré sú u nás v Nemecku bežné. 

Für die Christen auf der ganzen Welt ist Ostern der höchste Feiertag.
Man feiert die Auferstehung Jesu Christi von den Toten (aus dem Grab).
In der Woche vor Ostern (in der Karwoche) sind diese Tage besonders wichtig:
Am Gründonnerstag denkt man an das letzte Abendmahl Jesu Christi mit seinen Jüngern.
Es gibt den Brauch, an diesem Tag nur Grünes zu essen.

Veľká noc je najvyšším sviatkom pre kresťanov na celom svete.
Oslavuje sa zmŕtvychvstanie Ježiša Krista (z hrobu). 
V týždni pred veľkonočnými sviatkami (vo veľkonočnom týždni/ * v liturg. Veľký týždeň) sú dôležité predovšetkým tieto dni:
Na Zelený štvrtok si pripomíname Poslednú večeru Ježiša Krista so svojimi učeníkmi. Je zvykom v tento deň jesť len „zelené“ jedlo.

das letzte Abendmahl Jesu Christi

der Christ, die Christen – kresťan, kresťania
der Feiertag, die Feiertage – sviatok, sviatky
die Auferstehung – zmŕtvychvstanie
das Grab, die Gräber – hrob, hroby
die Karwoche – veľkonočný týždeň * v liturg. Veľký týždeň
der Gründonnerstag – Zelený štvrtok
das letzte Abendmahl – Ježišova Posledná večera
der Brauch, die Bräuche – zvyk/obyčaj, zvyky/obyčaje

Am Karfreitag denkt man an die Kreuzigung Jesu Christi, an seinen
Tod am Kreuz.
An vielen Orten werden Prozessionen durchgeführt. Man geht den
Kreuzweg“.
Der Karsamstag ist der Tag der Grabesruhe.
In der Nacht zum Ostersonntag wird mit Kerzen das Licht in die Kirchen
gebracht.
Am Ostermontag machen viele Menschen einen Osterspaziergang.

Na Veľký piatok si pripomíname ukrižovanie Ježiša Krista, jeho smrť na kríži. Na veľa miestach prebiehajú procesie. Ľudia idú po zastaveniach krížovej cesty. 
Biela sobota je dňom hrobového ticha.
V noci na Veľkonočnú nedeľu sa do kostolov nosí svetlo sviečok.
Na Veľkonočný pondelok ide veľa ľudí na veľkonočnú prechádzku.

der Karfreitag – Veľký piatok
die Kreuzigung – ukrižovanie
das Kreuz, die Kreuze – kríž, kríže
der Kreuzweg – krížová cesta
der Karsamstag – Biela sobota
der Ostersonntag – Veľkonočná nedeľa
der Ostermontag – Veľkonočný pondelok

Zu Ostern werden die Häuser und Wohnungen gründlich sauber gemacht (Osterputz).
Man schmückt die Wohnungen z. B. mit Zweigen in der Vase.
Typischer Schmuck sind ausgeblasene, bunt bemalte oder gefärbte Eier.

K Veľkej noci sa  v domoch a bytoch robí dôkladný poriadok. (veľkonočný poriadok)
Vyzdobujú sa byty, napríklad halúzkami vo váze. Typickou výzdobou sú vyfúknuté pestrofarebne pomaľované alebo farbené vajíčka.

der Osterputz – veľkonočné upratovanie
der Zweig, die Zweige – konár/vetva/haluz, konáre/vetvy/haluze
ausblasen – vyfúknuť
bunt – pestrý, (rôzno)farebný
bemalen – pomaľovať, nafarbiť
das Ei, die Eier – vajce, vajcia

In Deutschland kommt am Ostersonntag der Osterhase.
Er bringt bunt bemalte, gekochte Eier und Süßigkeiten.
Die versteckt er im Garten (oder in der Wohnung), damit die Kinder sie
suchen können. Das lieben sie sehr!
So machen wir das auch bei uns zu Hause mit unseren Kindern.
Der Osterhase und die Ostereier sind alte Symbole der Fruchtbarkeit.
Zu Ostern backt man Kuchen in Form eines Osterlamms, und es gibt natürlich auch ein besonders leckeres Mittagessen.

V Nemecku prichádza na Veľkonočnú nedeľu veľkonočný zajac.
Prináša pestro pomaľované, uvarené vajíčka a sladkosti. Tie ukrýva v záhrade (alebo byte), aby ich deti mohli hľadať. To veľmi milujú!
Tak to robíme aj u nás doma s našimi deťmi.
Veľkonočný zajac a veľkonočné vajíčka sú starými symbolmi plodnosti. K Veľkej noci sa pečie aj koláč v tvare veľkonočného baránka a samozrejme sa varí aj obzvlášť chutný obed.

der Osterhase, die Osterhasen – veľkonočný zajac, zajace
die Süßigkeit, die Süßigkeiten – sladkosť, sladkosti
das Osterei, die Ostereier – veľkonočné vajíčko, vajíčka
die Fruchtbarkeit – plodnosť
das Osterlamm – veľkonočný baránok

Ein Arbeitskollege sagte mir: „Am Montag muss ich meine Frau peitschen, sonst ist sie böse auf mich.“
Ich war noch neu in der Slowakei, und das hat mich sehr verwundert.
Heute weiß ich, dass die Frauen und Mädchen gepeitscht werden und mit Wasser oder billigem Parfüm bespritzt werden, damit sie gesund bleiben.
Diesen Brauch gibt es bei uns nicht, und ich finde es immer noch ein bisschen seltsam.

Môj kolega z práce mi povedal: „V pondelok musím vyšibať moju ženu, ináč bude na mňa nahnevaná.“
Bol som nováčikom na Slovensku a skutočne ma to veľmi udivilo.
Dnes viem, že ženy a dievčatá musia byť vyšibané a popolievané vodou alebo lacným parfémom, aby zostali zdravé. Takýto zvyk u nás nie je a stále ho považujem za trochu zvláštny.

peitschen – šibať, vyšibať
seltsam – zvláštny, čudný

Und was wünscht man sich zu Ostern?
„Frohe Ostern!“
„Ein fröhliches Osterfest!“
oder einfach
„Schöne Feiertage!“

A čo sa želá k Veľkej noci?
Veselú Veľkú noc!
Veselé Veľkonočné sviatky!
alebo jednoducho
Krásne sviatky!

Krásny deň vám praje Nemčinovo :-)
———————————————
Pripojte sa i Vy do našej rodiny nemčinárov na Facebooku Nemčinovo.

Poďte si precvičovať nemčinu s nami každý deň v našej Facebook uzatvorenej skupine Nemčinovo – učebňa.

Máte stiahnutý už náš eBook zdarma? Nájdete ho na tomto odkaze.

Sledujte nás i na Instagrame.

Andrea a Franz-Josef Schulte
Sme tvorcami projektu Nemčinovo. Netradičného online sveta nemeckého jazyka pre ambicóznych ľudí s veľkými cieľmi. Sme silný slovensko-nemecký tím. Nie sme klasickí vyštudovaní učitelia-lektori. Preto k nemčine pristupujeme inak.

My nemčinu neučíme, my nemčinou žijeme a naučíme vás to spolu s nami. Okrem nemčiny u nás dostanete oveľa viac. Obrovskú dávku inšpirácie, motivácie a chuti. Naše know-how.

Nemčinu žijeme srdcom. S nemčinou vstávame, s nemčinou zaspávame. Každý deň. To najlepšie z nás Vám prinášame práve v Nemčinove.  Nemčinu z praxe do praxe, nemčinu z reálneho života. A k tomu ešte oveľa viac.

Je nám cťou Vás môcť na ceste nemčiny sprevádzať.

Viac o našich službách sa dozviete tu >>

Stiahnite si náš e-Book zdarma - Ako sa naučiť nemčinu a staňte sa súčasťou nášho Nemčinova>>
Komentáre