Passiv v nemčine – čo to preboha je?

Passiv = Pasívum = Pasív = trpný rod

Čo to je?

V slovenčine ako i nemčine rozlišujeme činný a trpný rod. Týka sa slovies. Činný rod je vtedy, keď sa dôraz kladie na osobu, ktorá činnosť vykonáva. Príklad: Peter stavia dom.

Pokiaľ je však dôraz kladený na činnosť, nie na osobu, ktorá ju vykonáva, hovoríme o trpnom rode. Príklad: Dom sa stavia.

Trpný rod sa v nemčine používa oveľa častejšie ako v slovenčine a tvorí sa pre všetky časy. V nemčine sa rozlišuje tzv. Vorganspassiv a Zustandspassiv. Podrobnejšie vysvetlenie nasleduje v ďalších riadkoch a príkladoch :-)

Vorganspassiv

Priebehový pasív

= vyjadruje priebeh (činnosť je v plnom prúde)
= dom sa stavia


Tvorí sa týmto vzorcom:

werden + Partizip II (príčastie minulé)

Präsens - prítomný čas

Das Haus wird gebaut.
Dom sa stavia. Dom je stavaný.

Präteritum - jednoduchý minulý čas

Das Haus wurde gebaut.
Dom sa staval. Dom bol stavaný.


Tvorí sa týmto vzorcom:

werden + Partizip II (príčastie minulé)
+ worden

Perfekt - zložený minulý čas

Das Haus ist gebaut worden.
Dom sa staval. Dom bol stavaný.

Plusquamperfekt - predminulý čas

Das Haus war gebaut worden.
Dom sa staval. Dom bol stavaný.


Tvorí sa týmto vzorcom:

werden + Partizip II (príčastie minulé)
+ werden

Futur I - budúci čas I

Das Haus wird gebaut werden.
Dom sa bude stavať. Dom bude stavaný.


Tvorí sa týmto vzorcom:

werden + Partizip II (príčastie minulé)
+ werden sein

Futur II - budúci čas II

Das Haus wird gebaut worden sein.
Dom sa vraj bude stavať. Dom vraj bude stavaný.

Zustandspassiv

Stavový pasív

= vyjadruje konečný stav (činnosť je dokončená: fertig)
= dom je postavený


Tvorí sa týmto vzorcom:

sein + Partizip II (príčastie minulé)

Präsens - prítomný čas

Das Haus ist gebaut.
Dom je postavený.

Präteritum - jednoduchý minulý čas

Das Haus war gebaut.
Dom bol postavený.


Tvorí sa týmto vzorcom:

werden + Partizip II (príčastie minulé)
+ gewesen

Perfekt - zložený minulý čas

Das Haus ist gebaut gewesen.
Dom bol postavený.       

Plusquamperfekt - predminulý čas

Das Haus war gebaut gewesen.
Dom bol postavený.


Tvorí sa týmto vzorcom:

werden + Partizip II (príčastie minulé)
+ sein

Futur I - budúci čas I

Das Haus wird gebaut sein.
Dom bude postavený.


Tvorí sa týmto vzorcom:

werden + Partizip II (príčastie minulé)
+ gewesen sein

Futur II - budúci čas II

Das Haus wird gebaut gewesen sein.
Dom vraj bude postavený. 

Andrea a Franz-Josef Schulte
Sme tvorcami projektu Nemčinovo. Netradičného online sveta nemeckého jazyka pre ambicóznych ľudí s veľkými cieľmi. Sme silný slovensko-nemecký tím. Nie sme klasickí vyštudovaní učitelia-lektori. Preto k nemčine pristupujeme inak.

My nemčinu neučíme, my nemčinou žijeme a naučíme vás to spolu s nami. Okrem nemčiny u nás dostanete oveľa viac. Obrovskú dávku inšpirácie, motivácie a chuti. Naše know-how.

Nemčinu žijeme srdcom. S nemčinou vstávame, s nemčinou zaspávame. Každý deň. To najlepšie z nás Vám prinášame práve v Nemčinove.  Nemčinu z praxe do praxe, nemčinu z reálneho života. A k tomu ešte oveľa viac.

Je nám cťou Vás môcť na ceste nemčiny sprevádzať.

Viac o našich službách sa dozviete tu >>

Stiahnite si náš e-Book zdarma - Ako sa naučiť nemčinu a staňte sa súčasťou nášho Nemčinova>>
Komentáre