Kedy použiť výraz „derselbe“ a kedy „der Gleiche“?

Priznám sa. Dlho som mala v tomto chaos. Nechápala som tomu. Kedy mám použiť výraz „derselbe“ a kedy „der Gleiche“, keď v preklade oba výrazy znamenajú to isté, teda ROVNAKÝ, TEN ISTÝ.

Až časom a praxou som pochopila, že rovnaký nie je rovnaký, „derselbe“ nie je „der Gleiche“ a teda musím striktne rozlíšiť používanie týchto slovíčiek. Ale ako?

Aby som Vám to čo najjednoduchšie priblížila, použijem nasledovné vysvetlenie a príklady:

der,- die,- dasselbe

Použijeme vtedy, keď sa jedná o jednu a tú istú vec (osobu, udalosť…atď.)

Táto vec je unikát, existuje len jedna jediná.

Príklady:

Er trägt denselben Anzug wie gestern. Má na sebe rovnaký oblek ako včera. (ten istý, rovnaký, ten jeden konkrétny, ktorý mal)

Herr Wagner arbeitet bei derselben Firma. Pán Wagner pracuje v rovnakej firme. (v tej istej, ako ja, je to jedna a tá istá firma)

Der Roman ist von demselben Schriftsteller. Román je od rovnakého spisovateľa. (od toho istého, od jednej a tej istej osoby)

Wir trinken das Bier aus demselben Glas. Pijeme pivo z rovnakého pohára. ( máme spoločne len jeden pohár a pijeme z neho spolu)

der, die, das Gleiche

Použijeme vtedy, keď sa jedná min. o dve rozdielne veci, ktoré sú rovnaké.

Môže ísť o nejakú sériu vecí, z ktorej ľudia niečo rovnaké vlastnia, napr. das gleiche Auto, die gleiche Tasse, das gleiche Glas.

Príklady:

Er fährt das gleiche Auto wie ich. Jazdí na rovnakom aute ako ja. (nejazdí na mojom aute, ale na aute napr. rovnakej značky)

Meine Frau trägt die gleichen Schuhe wie Sie. Moja manželka nosí rovnaké topánky ako Vy. (nenosí Vaše topánky :-), ale kúpila si zhodou okolností v obchode rovnaké)

Sie benutzen beide die gleiche mittelharte Zahnbürste. Obaja používajú rovnakú stredne tvrdú kefku. (neumývajú si zuby jednou a tou istou kefkou, ale používajú rovnaký typ kefky)

Wir trinken Bier aus den gleichen Gläsern. Pijeme pivo z rovnakých pohárov. (každý pije zo svojho pohára, ale poháre sú rovnaké)

Ale…Wir trinken dieselbe Sorte Bier. ;-) Pijeme rovnaké pivo. (úplne rovnakú značku piva)

Nenechajte sa zmiasť. V praxi sa niekedy stretnete s tým, že i samotní rodení hovorcovia tieto výrazy zamieňajú a nevedia ich gramaticky správne používať. Napr. sa môžete stretnúť s výrazmi „im gleichen Jahr“ (v rovnakom roku) alebo „am gleichen Tag“ (v rovnakom dni), ale po správnosti by malo byť in demselben Jahr und an demselben Tag, nakoľko neexistujú dva úplne rovnaké dni a roky.

Všimnite si však toto:

Zwilinge werden an demselben Tag geboren. Dvojičky sa rodia v jeden a ten istý deň. (teda v rovnaký dátum – deň i rok, napr. 6.5.2018)

Er ist an dem gleichen Tag geboren wie sein Vater. Narodil sa v rovnaký deň ako jeho otec. (narodil sa v rovnaký deň v zmysle deň 6.5., ale napr. o 20-30 rokov neskoršie)

Mein Freund ist an demselben Tag geboren wie ich. Môj kamoš sa narodil v rovnaký deň ako ja. (narodil sa presne v rovnaký dátum ako ja, teda napr. 6.5.1980)

A ešte na záver, možno sa pýtate, prečo sa píše „der Gleiche“ v dvoch slovách a „derselbe“ spolu ako jedno slovo.

Súvisí to s tým, že „gleich“ je prídavné meno, ktoré môže stáť samostatne alebo sa môže premeniť na podstatné meno (spodstatniť sa) – der Gleiche (ten rovnaký), preto sa píše v tomto prípade veľkým písmenom. (Podstatné mená píšeme v nemčine veľkým písmenom). Samozrejme pri použití vychádzame vždy zo základného člena slovíčka. Napr. der Mantel – der gleiche Mantel – der Gleiche, die Tasche – die gleiche Tasche – die Gleiche, das Auto – das gleiche Auto – das Gleiche. Skloňujeme takto:

  1. der gleiche Mantel
  2. des gleichen Mantels
  3. dem gleichen Mantel
  4. den gleichen Mantel

Naopak slovíčko „selbe“ nie je prídavné meno, ale zámeno, nemôže stáť samostatne, ale vždy sa viaže na určitý člen: derselbe, dieselbe, dasselbe. A Vy už viete, že členy skloňujeme a s príslušnými koncovkami;-)

  1. derselbe Mann
  2. desselben Mannes
  3. demselben Mann
  4. denselben Mann

Pekný deň Vám praje
Andrea Schulte
www.nemcinovo.sk

PS:
1. Ak sa Vám páči táto stránka, pripojte sa i Vy do našej rodiny nemčinárov na Facebooku Nemčinovo.
2. Pracujete ako opatrovateľ/ka v zahraničí? Pridajte sa k nám do uzatvorenej skupiny na Facebooku Nemčinovo pre opatrovateľky.
3. Už máte stiahnutý môj eBook zdarma? Ak nie, stačí kliknúť na obrázok.:-)

 

Andrea a Franz-Josef Schulte
Sme tvorcami projektu Nemčinovo. Netradičného online sveta nemeckého jazyka pre ambicóznych ľudí s veľkými cieľmi. Sme silný slovensko-nemecký tím. Nie sme klasickí vyštudovaní učitelia-lektori. Preto k nemčine pristupujeme inak.

My nemčinu neučíme, my nemčinou žijeme a naučíme vás to spolu s nami. Okrem nemčiny u nás dostanete oveľa viac. Obrovskú dávku inšpirácie, motivácie a chuti. Naše know-how.

Nemčinu žijeme srdcom. S nemčinou vstávame, s nemčinou zaspávame. Každý deň. To najlepšie z nás Vám prinášame práve v Nemčinove.  Nemčinu z praxe do praxe, nemčinu z reálneho života. A k tomu ešte oveľa viac.

Je nám cťou Vás môcť na ceste nemčiny sprevádzať.

Viac o našich službách sa dozviete tu >>

Stiahnite si náš e-Book zdarma - Ako sa naučiť nemčinu a staňte sa súčasťou nášho Nemčinova>>
Komentáre