Pravidlá a spôsob

ochrany osobných údajov

Máme radosť z Vašej návštevy našich stránok. Ochranu osobných údajov berieme veľmi vážne. Je pre nás veľmi dôležité, aby Vaše osobné údaje boli v bezpečí. Všetky osobné údaje, ktoré sú získavané prostredníctvom našich webových stránok sú spracovávané v súlade so zákonom č.122/2013 Z.z. (ďalej len zákon o ochrane osobných údajov). Dobrovoľným vyplnením Vašich osobných údajov nám týmto dávate súhlas s ich spracovaním v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

-----------
Prevádzkovateľom stránok www.nemcinovo.sk je spoločnosť:
POINT TO POINT, s.r.o., Robotnícka 4708/25, 921 01 Piešťany, Slovenská Republika
IČO: 44 941 056, IČ DPH: SK202882235

Prevázdkovateľ rešpektuje Vaše právo na súkromie a právo na ochranu osobných údajov. Zároveň sa zaväzuje ochrániť všetky získané osobné údaje a postupovať v súlade s platným zákonom č.122/2013 Z.z.

Užívateľ berie na vedomie, že prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať, zhromažďovať a sledovať osobné údaje jednotlivých užívateľov pre vlastné potreby, t.j. predovšetkým za účelom poskytovania služieb, pre marketingové a štatistické účely alebo za účelom skvalitňovania služieb.

Tieto pravidlá a spôsob ochrany osobných údajov platia pre všetky naše webové lokality a domény. Naše webové stránky môžu obsahovať prepojenia na nezávislé webové lokality, ktoré nepodliehajú našej kontrole a ani tam neplatia naše pravidlá a spôsob ochrany osobných údajov. Webstránky týchto tretích strán majú vlastné podmienky ochrany osobných údajov a sú nezávislé na našich. Z tohto dôvodu nenesieme žiadnu právnu zodpovednosť za obsah a aktivity týchto tretích strán.

Aké údaje uchovávame:
Keď navštívite naše webové stránky, zaznamenajú naše webové servery štandardným spôsobom IP adresu, ktorá Vám bola pridelená poskytovateľom internetových služieb, webovú stránku, z ktorej nás navštívite, webové stránky, ktoré u nás navštívite, a tiež dátum a dĺžku návštevy. Osobné údaje sa zaznamenajú len vtedy, keď nám ich poskytnete z vlastnej vôle.

Vaše osobné údaje zadávate dobrovoľne do rôznych formulárov na našich stránkach: registračné formuláre, kontaktné formuláre. Najčastejšie uchovávame tieto osobné údaje: meno, priezvisko, e-mail. Ak máte záujem vedieť, ktoré konkrétne údaje uchovávame k Vašej osobe, radi Vám ich na požiadanie poskytneme písomne. Pokiaľ by napriek našim snahám o správnosť údajov a aktuálnosť boli zaznamenané nesprávne informácie, na požiadanie ich opravíme.

Ako s osobnými údajmi nakladáme:
Prístup k informáciám má len prevádzkovateľ webu nemcinovo.sk
Veľmi nám záleží na tom, aby sme sa nedopúšťali spamovania.
Všetky správy, ktoré rozposielame sú opatrené odkazom pre odhlásenie.
Pokiaľ správy od nás nechcete ďalej dostávať, použite, prosím, odhlasovacie odkazy alebo nám napíšte e-mailom na adresu nemcinovo@nemcinovo.sk a my Vás obratom odhlásime.

Bezpečnosť:
Prevádzkovateľ prijíma technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia, aby chránil u nás vedené údaje proti manipulácii, strate, zničeniu a zásahu nepovolaných osôb. Naše bezpečnostné opatrenia sa s vývojom technológií neustále zlepšujú.

Cookies:
Prevádzkovateľ používa cookies k tomu, aby mohol sledovať preferencie návštevníkov a aby mohol podľa toho optimálne vytvárať webové stránky. Cookies sú malé “súbory”, ktoré sa uložia na Váš pevný disk. To vedie k uľahčeniu navigácie a zabezpečeniu vysokej miery užívateľkého komfortu webovej stránky. Cookies sa môžu využívať k zisteniu, či ste už zo svojho počítača navštívili naše stránky. Identifikuje sa iba cookie na Vašom počítači. Používanie cookies môžete deaktivovať vo Vašom internetovom prehliadači.

Súhlas so spracovaním osobných údajov:
Prehlásenie prevádzkovateľa: POINT TO POINT, s.r.o. sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter Vašich osobných a firemných údajov, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené proti zneužitiu. Vaše osobné údaje sú ukladané v databázi s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím stranám.

Súhlas registrujúceho sa návštevníka webu: Vyplnením webového formulára súhlasí návštevník so zaradením všetkých ním vyplnených osobných údajov do databázy (POINT TO POINT, s.r.o., Robotnícka 4708/25,921 01 Piešťany, Slovenská republika, IČO: 44 941 056, IČ DPH: SK202882235), ako správcu, a s ich následným spracovaním pre marketingové účely a obchodné informácie prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č.122/2013 Z.z., a to na dobu do odvolania súhlasu.

Zároveň registrovaný udeľuje súhlas s tým, aby mu prevádzkovateľ zasielal informácie o pripravovaných produktoch, ponukách a akciách.

Kontaktujte nás:
Ak máte akékoľvek otázky, pripomienky, podnety, napíšte nám na adresu našej firmy.

POINT TO POINT, s.r.o.
Robotnícka 4708/25
921 01 Piešťany

Web: www.nemcinovo.sk
E-mail: nemcinovo@nemcinovo.sk