Nemčinovo šité na mieru

Individuálna podpora (nielen) pre večného začiatočníka

Máte pocit, že ste sa v nemčine zasekli a neviete kde?Stále začínate akoby od nuly a pritom neviete, kam so znalosťami smerujete?

Potrebujete nakopnúť? Potrebujete nad sebou pevnú ruku, aby ste sa učili? Ste presvedčený, že nemčina je strašná a nedá sa naučiť? Že ju nechápete?

Tak potom je tento balíček služby práve pre Vás.

Online alebo osobnou formou v Piešťanoch. 

So slovenským lektorom C2 (Andreou) alebo v kombinácii s rodeným hovorcom (Franz-Josefom). 

Obsah balíčka: 1 mesiac

 • Analýza aktuálneho stavu Vašich jazykových znalostí - úvodná konzultácia - nastavenie Vášho individuálneho študijného plánu
 • 4 x 60 minút cielenej "živej" konzultácie / vyučovania zameraného na problémovú oblasť (ideálne každý týždeň 1 hodina, môže byť kombinovaná s rodeným hovorcom). Čas rozvrhneme podľa Vašich potrieb aj na kratšie úseky (prebieha online alebo osobne v Piešťanoch)
 • 20 x pracovné zadanie praktických, interaktívnych a zábavných úloh (v nádväznosti na vyučovanie) na celý týždeň - na každý pracovný deň pre Vašu samostatnú prácu (prebieha v uzatvorenej online platforme). Vysokokvalitné vzdelávacie materiály a zdroje.
 • Kontrola úloh a interaktívna spätná väzba
 • Motivácia, inšpirácia a dohľad nad Vašou prácou, zdieľanie osobných skúseností
 • Veľmi individuálny, citlivý prístup a program ušitý na mieru len pre Vás
 • Uvoľnený, priateľský, rodinný prístup
 • Vždy niečo navyše ;-)
 • Bude nás to všetkých baviť :-)

Pre jazykové úrovne: A1-C1

Cena za balíček: 199 Eur

Poznámka: 

"Živá" konzultácia / vyučovanie sa poskytuje po vzájomnej dohode len v pracovných dňoch 8:30-15:00 hod.

Praktické informácie

Ako postupovať

 • V prípade Vášho záujmu nás kontaktujte prosím najskôr písomnou formou.

 • Predstavte sa nám. Podobrobne nám popíšte prečo, ako dlho sa učíte nemecký jazyk, z akej učebnice alebo iných materiálov sa učíte. S akými problémami sa najčastejšie pasujete. V čom budete potrebovať našu pomoc.

 • Zanechajte nám na Vás kontakt.

 • Následne sa s Vami spojíme. Otestujeme si Vašu jazykovú úroveň, prediskutujeme detailne Vaše potreby, vzájomné možnosti. Otestujeme si vzájomné sympatie. Navrhneme riešenie, dohodneme si postup.

 • Úvodná konzultácia je zdarma, trvá max. do 1 hodiny.
 • "Živú" konzultáciu /  vyučovanie (online alebo osobne u nás v Piešťanoch) Vám vieme zabezpečiť v pracovných dňoch a časoch: 8:30-15:00 hod.

 • Balíček je potrebné vyčerpať najneskôr do 1 mesiaca od dátumu prvej lekcie. V prípade vážnych neočakávaných udalostí je možné po vzájomnej dohode posunúť obsah programu, max. však o jeden mesiac. Následne nárok na čerpanie zaplatených služieb zaniká.

 • Požadujeme platbu vopred.

 • Zľavy neposkytujeme.

Neoslovila Vás naša ponuka? Potrebujete z našej strany inú pomoc s nemčinou? Iný typ služby? Obrátťe sa na nás. Veľmi radi spolu s Vami pre Vás vytvoríme službu, ktorá bude vyhovovať Vašim potrebám.